Browse Items (29 total)

1920.

Фотографски атеље М. Сарић и Макевић, Београд

IMAGE

jpg

1967/68 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg

1967/68 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg

1967/68 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg

1967/68 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg

1967/68 школска година

Фото-клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg

1967/68 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg

1909.

Сретен М. Аџић,
управитељ Мушке учитељске школе јагодинске

IMAGE

pdf

1968/69 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg

1968/69 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg