Фотографије Женске учитељске школе


Ученице Женске учитељске школе

Stvaratelj: Фотографи Живковић и Антонијевић, Београд

Identifikator: BUF-DKF-0002

Datum: 1911.

Tip: IMAGE

Format: jpg


Свршене ученице женске учитељске школе у Београду.
Директор школе Љубомир Протић


Bibliografski navod

Фотографи Живковић и Антонијевић, Београд , “Ученице Женске учитељске школе ,” Biblioteka Učiteljskog fakulteta, pristupljeno 21. travnja 2019., http://digitalcollectionsuf.locloudhosting.net/items/show/2.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Душан Матић, гост Учитељске школе у Београду

1968/69 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg

Душан Матић, гост Учитељске школе у Београду

1968/69 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg

Душан Матић, гост Учитељске школе у Београду

1968/69 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg