Фотографије Женске учитељске школе


Ученице Женске учитељске школе

Stvaratelj: Фотографски атеље М. Сарић и Макевић, Београд

Identifikator: BUF-DKF-0001

Datum: 1920.

Tip: IMAGE

Format: jpg


XVI Kоло свршених ученица Женске учитељске школе. Управитељ Љуба Протић


Bibliografski navod

Фотографски атеље М. Сарић и Макевић, Београд, “ Ученице Женске учитељске школе ,” Biblioteka Učiteljskog fakulteta, pristupljeno 23. srpnja 2019., http://digitalcollectionsuf.locloudhosting.net/items/show/4.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Душан Матић, гост Учитељске школе у Београду

1968/69 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg

Бранко Ћопић, гост Учитељске школе у Београду

1967/68 школска година

Фото клуб Учитељске школе, снимио Жарко Крезовић

IMAGE

jpg

Историја света

1888.

Дмитриј Иванович Иловајски

IMAGE

PDF